Ciklus


GINEKOLOŠKO - AKUŠERSKA NEGA


Ordinacija "GOJNIĆ-DUGALIĆ" nudi usluge vašim potrebama

Predstavlja ozbiljan zadatak i veliku odgovornost za svakog perinatologa. Naša filozofija je da ne postoji generalizovanje kad su u pitanju pacijenti - svaki pacijent je individua kojoj se posebno prilagođava način vođenja trudnoće, kao i adekvatne analize i monitoring. Samo individualnim prilagođavanjem vođenja trudnoće možemo pravovremeno da delujemo na faktore rizika i maksimalno moguće ih držimo pod kontrolom, a samim tim i da obezbedimo željen ishod trudnoće u vidi zdravog potomstva i na porođaju i kasnije u životu.

VOĐENJE TRUDNOĆE



KOMPLETAN ORGANIZAM UZ INDIVIDUALNI PRISTUP SVAKOM PACIJENTU I OBEZBEĐIVANJE ZDRAVOG POTOMSTVA

 

3 јула, 2022

Cycle menstruel

Le cycle menstruel commence le premier jour du saignement et se termine au début du saignement suivant. Le cycle menstruel a deux étapes, folliculaire et sécrétoire. […]
3 јула, 2022

Zyklus

Der Menstruationszyklus beginnt am ersten Tag der Regelblutung und endet mit Beginn der nächsten Regelblutung. Der Menstruationszyklus hat zwei Phasen: die Follikulärphase und die Sekretionsphase. Während […]
3 јула, 2022

Ciclo

Il ciclo mestruale inizia il primo giorno di sanguinamento e termina all’inizio del sanguinamento successivo. Il ciclo mestruale ha due fasi, follicolare e secretoria. Durante la […]
3 јула, 2022

Menstrual cycle

The menstrual cycle begins with the first day of bleeding and ends with the beginning of next bleeding. Menstrual cycle has two phases, follicular and secretory. […]