Hormoni


GINEKOLOŠKO - AKUŠERSKA NEGA


Ordinacija "GOJNIĆ-DUGALIĆ" nudi usluge vašim potrebama

Predstavlja ozbiljan zadatak i veliku odgovornost za svakog perinatologa. Naša filozofija je da ne postoji generalizovanje kad su u pitanju pacijenti - svaki pacijent je individua kojoj se posebno prilagođava način vođenja trudnoće, kao i adekvatne analize i monitoring. Samo individualnim prilagođavanjem vođenja trudnoće možemo pravovremeno da delujemo na faktore rizika i maksimalno moguće ih držimo pod kontrolom, a samim tim i da obezbedimo željen ishod trudnoće u vidi zdravog potomstva i na porođaju i kasnije u životu.

VOĐENJE TRUDNOĆEKOMPLETAN ORGANIZAM UZ INDIVIDUALNI PRISTUP SVAKOM PACIJENTU I OBEZBEĐIVANJE ZDRAVOG POTOMSTVA

 

3 јула, 2022

Hormones

Les hormones oscillent non seulement pendant les périodes de procréation d’une femme, mais aussi sur une base mensuelle, qui est la base du cycle menstruel. Le […]
3 јула, 2022

Hormone

Hormone oszillieren nicht nur während dem reproduktiven Lebenszyklus, sondern auch auf monatlichem Niveau, was durch den Menstruationszyklus bedingt ist. Der Menstruationszyklus wird durch Hormone geregelt, deren […]
3 јула, 2022

Ormoni

Gli ormoni oscillano non solo durante l’età riproduttiva di una donna, ma anche su base mensile, che è la base del ciclo mestruale. Il ciclo mestruale […]
3 јула, 2022

Hormones

Hormone levels oscillate not only during reproductive period of a woman but also on a monthly level, which is the basis of menstrual cycle. Menstrual cycle […]