Pregled


GINEKOLOŠKO - AKUŠERSKA NEGA


Ordinacija "GOJNIĆ-DUGALIĆ" nudi usluge vašim potrebama

Predstavlja ozbiljan zadatak i veliku odgovornost za svakog perinatologa. Naša filozofija je da ne postoji generalizovanje kad su u pitanju pacijenti - svaki pacijent je individua kojoj se posebno prilagođava način vođenja trudnoće, kao i adekvatne analize i monitoring. Samo individualnim prilagođavanjem vođenja trudnoće možemo pravovremeno da delujemo na faktore rizika i maksimalno moguće ih držimo pod kontrolom, a samim tim i da obezbedimo željen ishod trudnoće u vidi zdravog potomstva i na porođaju i kasnije u životu.

VOĐENJE TRUDNOĆEKOMPLETAN ORGANIZAM UZ INDIVIDUALNI PRISTUP SVAKOM PACIJENTU I OBEZBEĐIVANJE ZDRAVOG POTOMSTVA

 

3 јула, 2022

Examen

L’examen gynécologique est une partie fondamentale de l’évaluation gynécologique. Il sous-entend un examen objectif des organes génitaux externes, suivi d’un examen bimanuel et d’un examen au […]
3 јула, 2022

Untersuchung

Die gynäkologische Untersuchung ist ein grundlegender Bestandteil der gynäkologischen Evaluierung. Diese beinhaltet eine objektive Untersuchung der äußeren Genitalien, und danach eine bimanuelle Untersuchung und eine Spekulumuntersuchung. […]
3 јула, 2022

Esame ginecologico

L’esame ginecologico è una parte fondamentale della valutazione ginecologica. Si tratta di un esame obiettivo dei genitali esterni, seguito da un esame bimanuale ed esame con […]
3 јула, 2022

Examination

Gynecological examination is the basic part of gynecological evaluation. It includes objective examination of external genitalia, bimanual examination and speculum examination. In physiological conditions the examination […]