Generativno doba


GINEKOLOŠKO - AKUŠERSKA NEGA


Ordinacija "GOJNIĆ-DUGALIĆ" nudi usluge vašim potrebama

Predstavlja ozbiljan zadatak i veliku odgovornost za svakog perinatologa. Naša filozofija je da ne postoji generalizovanje kad su u pitanju pacijenti - svaki pacijent je individua kojoj se posebno prilagođava način vođenja trudnoće, kao i adekvatne analize i monitoring. Samo individualnim prilagođavanjem vođenja trudnoće možemo pravovremeno da delujemo na faktore rizika i maksimalno moguće ih držimo pod kontrolom, a samim tim i da obezbedimo željen ishod trudnoće u vidi zdravog potomstva i na porođaju i kasnije u životu.

VOĐENJE TRUDNOĆEKOMPLETAN ORGANIZAM UZ INDIVIDUALNI PRISTUP SVAKOM PACIJENTU I OBEZBEĐIVANJE ZDRAVOG POTOMSTVA

 

3 јула, 2022

Età generativa

L’età generativa di una donna inizia dopo la fine del periodo della pubertà e dura fino alla menopausa. Durante questo periodo, la donna raggiunge la piena […]
3 јула, 2022

Generative age

Female generative age lasts from the end of puberty until the climacterium. During this period, a woman reaches full reproductive maturity. This is the period when […]
3 јула, 2022

Generativno doba

Generativno doba žene traje po izlasku iz puberteta i traje do klimaksa. U ovom periodu žena doseže potpuno reproduktivnu zrelost. U ovom periodu ženama treba predočiti […]