Menopauza


GINEKOLOŠKO - AKUŠERSKA NEGA


Ordinacija "GOJNIĆ-DUGALIĆ" nudi usluge vašim potrebama

Predstavlja ozbiljan zadatak i veliku odgovornost za svakog perinatologa. Naša filozofija je da ne postoji generalizovanje kad su u pitanju pacijenti - svaki pacijent je individua kojoj se posebno prilagođava način vođenja trudnoće, kao i adekvatne analize i monitoring. Samo individualnim prilagođavanjem vođenja trudnoće možemo pravovremeno da delujemo na faktore rizika i maksimalno moguće ih držimo pod kontrolom, a samim tim i da obezbedimo željen ishod trudnoće u vidi zdravog potomstva i na porođaju i kasnije u životu.

VOĐENJE TRUDNOĆEKOMPLETAN ORGANIZAM UZ INDIVIDUALNI PRISTUP SVAKOM PACIJENTU I OBEZBEĐIVANJE ZDRAVOG POTOMSTVA

 

3 јула, 2022

Ménopause

La ménopause est la dernière menstruation dans la vie d'une femme. Tout saignement qui survient après la ménopause doit être examiné par un gynécologue. Pendant cette […]
3 јула, 2022

Menopause

Mit Menopause bezeichnet man die letzte Menstruation im Leben einer Frau. Bei jeder Blutung, die nach der Menopause eintritt, sollte man den Frauenarzt zu Rate ziehen. […]
3 јула, 2022

Menopausa

La menopausa è l’ultima mestruazione nella vita di una donna. Qualsiasi sanguinamento che si verifica dopo la menopausa dovrebbe essere esaminato da un ginecologo. Durante questo […]
3 јула, 2022

Menopause

Menopause presents the last menstrual period in woman’s life. Each bleeding that appears after the menopause should be examined by the gynecologist. It is recommended to […]