Fetalno programiranje – obezbediti maksimalan kvalitet ispoljavanja genetskog kapaciteta ploda