KONTINUIRANA EDUKACIJA


MUZIKA

SNIMCI

GALERIJAUDŽBENICI PRIHVAĆENI OD STRANE MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ZA EDUKACIJU SPECIJALISTA, SUBSPECIJALISTA, GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Knjiga - Dijabetes i trudnoca urednik Prof. Gojnić Dugalić


PREDAVANJA U INOSTRANSTVU I ZEMLJI, KLINIČKA I STRUČNA SARADNJA SA KOLEGAMA U INOSTRANSTVUSARADNJA SA KOLEGAMA U INOSTRANSTVU

1


2


3


4


5


EDUKACIJA LEKARA

1


2


3


4


5


OBJAŠNJENJE PACIJENTIMA I ODGOVORI

1


2


3


4


5