KONTINUIRANA EDUKACIJA

SARADNJA SA KOLEGAMA U INOSTRANSTVU

1


2


3


4


5


EDUKACIJA LEKARA

1


2


3


4


5


OBJAŠNJENJE PACIJENTIMA I ODGOVORI

1


2


3


4


5