STERILITET ŽENE I MUŠKARCI


GINEKOLOŠKO - AKUŠERSKA NEGA


Ordinacija "GOJNIĆ-DUGALIĆ" nudi usluge vašim potrebama

Bavimo se uže stručnom analizom trudnoće, sprečavanje svih komplikacija i kod majke i kod ploda, uspešno obezbeđenje zdrave bebe. Uz sve to, ne dozvoljavanje da u kasnjem razvoju deteta ima komplikacije koju su nastale jos dok se razvijalo u trudnoći.

Otkrivanje uzorka

1


2


3


4


5


Načinjen najboljeg načina ostvarivanje trudnoće

1


2


3


4


5


Priprema insiminacije i sprovođenje

1


2


3


4


5


Priprema za IVF

1


2


3


4


5