TIMSKI RAD

GINEKOLOG, AKUŠER, SUBSPECIJALISTA PERINATOLOGIJE

1


2


3


4


5


ZANIMANJA

* Endokrinolog * Hematolog * Nefrolog * Neurolog * Oftalmolog * Stomatolog * Dermatolog * Eho abdomena * Eho srca * Kardiolog * Dijetetičar * Psiholog * Mikrobiolog * Neonatolog * Pedijatar * Fizička kultura * Anestezija * Konsultacije