TIMSKI RAD

GINEKOLOG, AKUŠER, SUBSPECIJALISTA PERINATOLOGIJE

1


2


3


4


5


NEONATOLOG

1


2


3


4


5


PEDIJATAR

1


2


3


4


5


ENDOKRINOLOG

1


2


3


4


5


DISABETOLOG

1


2


3


4


5


NEFROLOG

1


2


3


4


5


OFTAMOLOG

1


2


3


4


5


EHO ADOMENA

1


2


3


4


5


NEUROLOG

1


2


3


4


5


HEMATOLOG

1


2


3


4


5


KARDIOLOG

1


2


3


4


5


MIKROBIOLOG

1


2


3


4


5


CDS VENA

1


2


3


4


5


EHO SRCA

1


2


3


4


5


SESTRE

1


2


3


4


5


BABICE

1


2


3


4


5


ANESTEZIJA

1


2


3


4


5


KONSULTACIJE

1


2


3


4


5